.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

24 सितंबर 2016

आई श्री मोगल वंदना : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री मोगल मां वंदना*
              *चरज*           
          ॥मणियारो॥
ढाळ..मारु संदेशो मोकले रे..

नित सवारे सांज बपोरे प्रेम थी लागू पाय,
भूल भूली तव बाळनी भेरे आवजे वेगे आई,...1

आसमाने मोजा आफळे मोटा
वावडो वेरी वाय,
हालक डोलक होडकूं ऐमा
थर आतम केम थाय,...2

हिंचके हाले वादळो भेळो वीज तणो गगडाट,
दरियो गांडो थईने गाजे
विपत्ते घेरी वाट,..3

वळी मंडाणो मेहूलो माथे काळी अंधारी छे रात,
नजर नाखे नथी मळतो केडो
ने अंतरमा उत्पात,...4

धीर खूटी हवे ध्रोडजे मोगल
उतावळी थईने आई,
*बाटी दिलजीत ने* बचावजे
माडी बाळ जाणीने बाई,..5

*मां मोगल वंदना*
दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जै माताजी
*मो.9925263039*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT