.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

6 सितंबर 2016

मां मोगल वंदना

मां मोगल वंदना
         छंद
दर्शन करता दूःख जावे एवू
मंदिर रुडू मावडी,
अरजी करुछू आई ने रूदा नी
सूणो रावडी,
असत अरी अळसावी ने मां
रेम कायम राखजो,
भगवती भगूडा वाळी मोगल
याद करता आवजो..(1)

सीम शेढे के गाम तळ मा
चोर चोरी नव करे,
कवचित करेजो कोय खोटू
तो आंधळो एने करे,
एवू धाम धींगू धरा उपर
कष्ट सहूना कापजो,
भगवती भगूडा वाळी मोगल
याद करता आवजो..(2)

देशे विदेशे गाम नगरे फिकर
विण फरीये अमे,
वाहन वाटे वळी गगने
त्याय संगे हो तमे,
दोयला दधी मारगे थी
त्रिशूराळी तारजो,
भगवती भगूडा वाळी मोगल
याद करता आवजो..(3)

नित रटिये नाम तारु एक
तारी आश छे,
मां एक सादे आवशे ई
वडो मू विश्वास छे,
तेथी धरुछू ध्यान तारू
नजर नोंधी राखजो,
भगवती भगूडा वाळी मोगल
याद करता आवजो..(4)

वहेवार रूपी वमळ मा
अटवाय नानू नावडूं,
ई वखत आवीने उगारो
बूढी झाली बावडूं,
हळवे हंकारी हेतथी
करणी कीनारे लावजो,
भगवती भगूडा वाळी मोगल
याद करता आवजो..(5)

सूणी साद छोरुडा तणो
रमझोळ रथडो जोडजो,
आधी उपाधी व्याधी ना तमे
तंग जबरा त्रोडजो,
खडग त्रिशूळ खप्पर लयने
दोखी ने दफनावजो,
भगवती भगूडा वाळी मोगल
याद करता आवजो..(6)

भीतर हूंदा भावथी स्तूती
करी छे चारणे,
दिलजीत बाटी गूण गावे
बेसी तारे बारणे,
छे मात छोरु तणो नातो
नेह थी निभावजो,
भगवती भगूडा वाळी मोगल
याद करता आवजो..(7)

     दिलजीत बाटी ना
जय माताजी
ढसा जं.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT