.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

2 अक्तूबर 2016

पह्मश्री दुला भाया कागनी कागवाणी


जय माताजी


ता.02-10-2016 अने रविवारना रोज सांजे 8 - 00 क़लाके GTPL डायरा चेनल पर अने पुनः प्रसारण गुरूवार ता.06-10-2016 ना सांजे 8-00 क़लाके


पह्मश्री दुला भाया कागनी कागवाणी


(1) श्री वसंतदानभाई गढवी साहेब
(2) डॉ. निर्मळदान गढवी
(3) श्री प्रफुल दवे


GTPL चेनल नंबर :- 610


मोबाईल पर जोवा माटे :- Click Here


वधारे माहिती माटे :- डॉ.निर्मळदान गढवी मो :- 9898331769

*कागवाणी बधा सुधी पहोचाडवा बदल GTPL डायरा चेनलनो खूब खूब आभार*

    *Forward To All Friends & Groups*

       *वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT