.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

5 अक्तूबर 2016

मां मोगल वंदना

*मां  मोगल  वंदना*
          'भाव'
राग..मनहरी ग्यो मारु माता..

ओखावाळी आई अमारी अंबा नो अवतार,
मंगल करणी मात मोगल हरणी विघन हजार;
ओखावाळी आई अमारी..टेक

काळा सर्पो हाथ धर्याने ताती लई तलवार,
संकटमांथी तमे छोडाव्या सघळा चारण बाळ,
ओखावाळी आई अमारी-1

उगे थंभे हूकमे हाले समरथ सूरज भाण,
आई पूछ्या विण ऐक डगलूं दिये नहीं दहींवाण,
ओखावाळी आई अमारी-2

भेळियो धोवा समदर बोळ्यो सायर सात सूकाई,
पग पताळे शिष आकाशे वैराट रुप वरताई,
ओखावाळी आई अमारी-3

नाव अमारु तार नोधारु चारण कूळ सरताज,
नहीं जावा दये नाम वाळानी
लाखूं वाते लाज,
ओखवाळी आई अमारी-4

शिव ब्रह्मा हरी नारद शारद यम कूबेर दिगपाळ,
शूध चारण चित चरजू गावे
*बाटी दिलजीत बाळ*
ओखावाळी आई अमारी-5

ओखावाळी आई मोगल मां
नी अंतर थी वंदना

दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जै माताजी. मो.9925263039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT