.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 दिसंबर 2016

प्रवासनो बीजो दिवस ता.21-12-2016

आई श्री देवल मां(भाडा-कच्छ) हाले सवनी-वेरावळ द्रारा शिक्षण, संगठन, कुरिवाजो काढवा माटे जामनगर,जाम खंभाडीया, द्रारका,जाम जोधपुर जिल्लाओना चारणोना नेश तथा गामोमां प्रवास

चारण समाजमां शिक्षण,संगठन, कुरीवाजो (जेवा के, बली प्रथा, आणा जेवा कुरीवाजो) काढवा माटे चारणो ना नेसडाओ अने गामोमां 4 दिवसनो प्रवास

प्रवासनो बीजो दिवस ता.21-12-2016 ना रोज जामनगर तथा खंभाडीया जिल्लामां आवेल चारणोना नेशो अने गामो , दरेड, GIDC, वाछरादादा नेश, मोरकढा, मोरकढाधार, चवा नेश, पिम्परी चारण नेश, दांता, पीठडमां मंदिर, संचाणा, जांबुडा, अने चारण बोर्डिंग जाम खंभाडीया*
माहुलभाई गढवी(GIDC), रामदेवभाई (मोरकढा),पीठाभाई (मोरकढा), पी.ऐमभाई, जीवणभाई(भोगट), राणाभाई, विजयभाई, धानाभाई, कमलेशभाई तेमज नागजणभाई (दांता), जेठाभाई(दांता)

आ प्रवासमां साथे रहेल श्री यशवंतभाई लांबा, देवीदानभाई गढवी, लखमणभाई गढवी, अश्विनभाई गढवी, शैलेशभाई लांबा, विरमभाई धाराणी(जाम जोधपुर), निकुलभाई(जाबुडा), राजूभाई(जाबुडा), मायाभाई गढवी(जामनगर), शामराभाई मोमायाभाई गढवी (जाम जोधपुर), विरमभाई पताणी(जाम खंभाडीया), जीतूभाई, सामत कांया(पांचोटीया), कानियाभाई वानरिया(गांधीधाम),धनराजभाई (भाडा) तेमज चारण समाज जामनगर अने खंभाडीया ना अग्रणीओ

ता.22 अने 23-12-2016 ना रोज द्रारका जिल्लाना चारणोना नेशो तथा गामोमां प्रवास

                          वंदे सोनल मातरम्

                                     प्रवासना फोटोग्राफ कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT