.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 दिसंबर 2016

सोनल बीज (ता.31-12-2016) ना रोज मांडवी-कच्छ खाते चारण आई परंपरा पुस्तकनुं विमोचन

सोनल बीज (ता.31-12-2016) ना रोज मांडवी-कच्छ खाते चारण आई परंपरा पुस्तकनुं विमोचन


चारण आई परंपरा
लेखक-संपादित - श्री आशानंदभाई सुराभाई गढवी (झरपरा-कच्छ)
कुल 300 जेटला पाना मां 84 जेटला चारण जोगमायाओना जीवन चरित्र
आ पुस्तकनी प्रस्तावना श्री वी.ऐस.गढवी साहेबे लखी छे
किंमत ::- रू.   250 /-

आ पुस्तकनी आवकनी रकम सोनल बीज मांडवीना लाभार्थे वापरवामां आवशे

आ पुस्तकना प्राप्ति स्थान
(1) श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग लायजा रॉड मांडवी-कच्छ
(2) श्री आशानंदभाई सुराभाई गढवी (झरपरा-कच्छ)
मो-9824075995

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT