.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

20 दिसंबर 2016

सोनल बीज उजवणी नी आमंत्रण पत्रिकाओ

प.पू.आईश्री सोनल मांनो 94 मो प्रागट्य दिवस पोष सुद-2 ता.31-12-2016 ना  रोज नीचे मुजबना स्थळे सोनल बीज नी उजवणी करवामां आवनार छे. 

                     सोनल बीज उजवणी आमंत्रण पत्रिकाओ 

(1) मांडवी -कच्छ 

                                        (2) आदिपुर - कच्छ 
                                        (3) गरणी ता बाबरा  जी अमरेली 

                                                   (4) ढोकळवा 


                                      (5) गांधीधाम  - कच्छ 

   
                                      (6) जाम खंभाडीया 

                              (7) कणेरी ता केशोद जी जूनागढ़    


                                          (8) माणकधारा ता.केशोद जी जूनागढ़ 


   
                                                                      (9) मुंबई 


                                (10) नरोडा अमदावाद 


(11)   सूरजकराडी - देवभुमी द्रारका 


                                                   
                                    (12) रापर  - कच्छ 


                                      (13) शेरडी सूरत 


                                   (14) टोकरा (मेवाकंपा) ता वडाली साबरकांठा 


                       (15) झमडी ता. लींबडी सूरेन्द्रनगर 
(16) अंजार-कच्छ 


(17 ) बहुचराजी 


(18) बावळा अमदावाद 


(19) कलोल गांधीनगर 


(20) माधापर-कच्छ 


(21) राधनपुर 


(22) जशोदानगर अमदावाद 


(23) राजकोट 
(24) झरपरा -कच्छ (25)  डिंगरकिया ता.मावली जी. उदयपुर (राजस्थान)


(26) भचाऊ कच्छ (27) मोटी खाखर कच्छ 


(28) बोपल अमदावाद 


(29) ववार - कच्छ 

(30) जाम जोधपुर 

(31 ) भरूच (32 ) मोटा भाड़िया मांडवी कच्छ 

(33) खोडीयार नगर राजकोट


आ सिवाय नीचेना स्थळे पण सोनल बीजनी उजवणी करवामां आवशे 


(34) लंडन 
(35) खंडवा मध्यप्रदेश 
(36) चेन्नई तमिलनाडु 
(37) मढडा 
(38) सोखडा जी.मोरबी 
(39)नाना मढाद 
(40) मेहसाणा
(41) नाना मोटा मसुंदडा 
(42) वलसाड 
(43) ध्रांगध्रा 
(44) बनासकांठा 
(45) भुंगर 
(46) सुरेन्द्रनगर 
(47) वडोदरा 
(48) सोनल मा  मंदिर जामनगर 
(49) सेक्टर-5 गांधीनगर
(50)ठेकला गढवाडा़ जी.भीलवाडा़ (राजस्थान)
(51) भुतेला गढवाडा़ जी. भीलवाडा़ (राजस्थान)
(52)कल्याणपुरा जी. चितोड़गढ (राजस्थान)
(53) चावण्डिया जी.राजसमंद (राजस्थान)
(54) जूनागढ़ 
(55) केशोद जूनागढ़ 

(56) तमिलनाडु चारण समाज चेन्नई 

(57) अमरेली 

(58) दुबइ 

(59) जामनगर 

(60) जोटाणा 

आपना विस्तारमां जयां पण सोनल बीजनी उजवणी थनार होय तेनी आमंत्रण पत्रिका अथवा सरनामु मोकली आपवा नम्र विनंती छे


पत्रिका मोकलवा माटे :-
(1) Whatsaap :-
वेजांध गढवी :- 9913051642
(2) email :- vejandh@gmail.com

आ पत्रिकाओ मोकलनार दरेकनो खूब खूब आभार

     वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT