.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

4 दिसंबर 2016

विविध जिल्लाओमां बेरोजगारो माटे भरती मेळा

विविध जिल्लाओमां बेरोजगारो माटे भरती मेळानुं  जिल्ला रोजगार कचेरी द्रारा आयोजन करवामां आवेल छे

जिल्ला वाइझ वधारे माहिती माटे ::- Click Here

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT