.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

13 दिसंबर 2016

श्री चारण - गढवी समाज राजकोट समूह लग्न जोग संदेश

.              जय माताजी

*श्री चारण - गढवी समाज समूह लग्न जोग संदेश*

*चारण (गढवी) समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा राजकोट मां योजाशे 25 मां समूह लग्न महोत्सव*

राजकोट श्री चारण (गढवी) समाज सेवा ट्रस्ट , राजकोट ना उपक्रमे योजानार 25 मां समूह लग्न महोत्सव संबधे जोडावा मागता नवदंपतिओ माटे

*फोर्म वितरण :-*
ता. 14//12//2016 थी 24//12//2016 सुधी ट्रस्टनी ओफीसे थी मेळवी लेवुं

*फोर्म मेळववानुं स्थळ :-*
"सोनल कृपा ,अेच - 3 / 117 आनंद नगर मेईन रोड ,
गायत्री मंदिर सामे राजकोट,
फोऩ नंबर :- 0281 2391300

उपर जणाव्या मुजब अेड्रेस पर फोर्म वितरण करवामां आवशे .
फोर्म मेळववा आवनार युवक / युवतिना उंमरनो दाखलो (ओरीजनल साथे लाववा) , फोटो , आईडिन्टटी प्रुफ , रहेठाण विगेरनी वीगतो लाववी

अने विगतो भरेल फोर्म तारीख .:- 25//12//2016 सुधीमां पहोंचाडी देवु

                *वंदे सोनल मातरम्*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT