.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

28 जनवरी 2017

कच्छ गढवी समाज समूह लग्न समिति (गांधीधाम) आयोजीत अठ्ठयावीसमो समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका

कच्छ गढवी समाज समूह लग्न समिति (गांधीधाम) आयोजीत अठ्ठयावीसमो समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका
तारीख :- 19-02-2017

मांगलिक प्रसंगो
गणेश स्थापना - सवारे 7-20 कलाके
गृहशांति (सांतक) - सवारे 8-15 कलाके
हस्त मेळाप - सवारे 11-15 कलाके
भोजन समारंभ - बपोरे 12-00 थी 2-00 कलाके
सत्कार समारंभ - सांजे 4-00 थी 6-00 कलाके
विदाय आर्शीवाद - सांजे 6-30 कलाके

शुभ स्थळ :- स्वामी लीलाशाह आश्रम (कुटीया) कॉलेज रोड, आदिपुर-कच्छ

निमंत्रक
श्री काछेला गढवी समाज ट्रस्ट (गांधीधाम)
मो-9998445533

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT