.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 फ़रवरी 2017

|| गरबो - लोबळीयाळी वंदना || ||

*|| लोबळीयाळी नी वंदना  ||*
             *|| गरबो ||*
  *||कर्ता ~ मितेशदान महेशदान गढ़वी(सिंहढाय्च) ||*

हे माँ लोबळीयाळी माँ तू नेजाळी,
              आवड दुःख हरनारी,(टेक.)

माडी रव गाम बेठी दयाळी,
तु तो दु:खिया ना दुःख हरनारी,
             नमो वीसा भुजाळी अमारी
          तु माडी बेठी रवराय रवेची,
         हो माँ आवड दुःख हरनारी (१)

माडी माटेल तारो वास,
पुरी करजो माँ सहु नी आस,
             ते तो वांझिया ना वांझपणा,
             भांगया खपराळी,
            खोडल माँ ख़मकारी,
         हो माँ आवड दुःख हरनारी (२)

ते तो चंड मुंड दैत्य ने चोळ्यो,
एने रण मा लइ जइ ने ते रोळ्यो,
              माँ चोटीला डुंगरावाड़ी
          दयाळी चामूंड माँ हेताळी, 
         हो माँ आवड दुःख हरनारी (३)

माडी मढ़डा मा तू छो कृपाळी,
सौ ना रुदिया मा तु वसनारी,
           ते तो चारण कुळ  ने तारयु
           कृपाळी सोनल माँ सुखकारी,
         हो माँ आवड दुःख हरनारी (४)

माडी ओखा भगुडे तू बेठी,
सुख आपे तू कष्ट ने वेठी,
             ते तो भीमराणा पावन किधु,
           परचाडी मोगल माँ मछराळी,
        हो माँ आवड दुःख हरनारी (५)

माडी भक्तो नी तु रखवाड़ी,
शुंभ नीशुंभ ने हणनारी,
               तेतो सौ ने सुखापणा दीधा
           बिरदाळी आवड माँ हरसाळी,
        हो माँ आवड दुःख हरनारी (६)

हे मामडीयारी बाळ,
तूने वंदु हु वारम वार,
            माडी *मितेश* नी अरजीने
           सुणीने आवो ने लोबळीयाळी,
       हो माँ आवड दुःख हरनारी (७)

*🙏~~~~~मितेशदान(सिंहढाय्च)~~~~~🙏*

*कवि मीत*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT