.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

9 फ़रवरी 2017

|| भेंना आई नो भाव || रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

.                *|| भेंना आई नो भाव ||*
.                      *गीत : सांणोर*
.           *रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)*
मैंख री मारणी चंडीका चारणी त्रयो दख टारणी तेज तंबा.
वरांणा वारणी अमुं उद्धारणी उगमणा बारणी अाद्ध अंबा .
डणकती दुलारी, हेत सुं हुलारी नारणा झुलारी नखण नेंना.
भाव चडीयो भणी जगावे जोगडो भवांनी रुप भ्रेकुंड भेंना.||01||
जनेता जगतनी, वात ने वगतनी, भवानी भगतनी होय भेळी.
भोळ गळ भाळता, वरांणे वाळता, महाअठ माळतां,मळे मेळी.
घुमंती राहडे घोर घमसांण सम  घुंटीयुं मात कां घोर घेंना.
भाव चडीयो भणी जगावे जोगडो भवांनी रुप भ्रेकुंड भेंना. ||02||
पीयण पाडा दीये थाप त्या प्राहटे चुसीले चाम ने रगत चंडी.
रुडी चारण तणा रोम रोमे रमी खोडली खेलती खंड खंडी.
जगंतो भेळीयो जोगणी जोवता सामटी लागती सुरज सेना.
भाव चडीयो भणी जगावे जोगडो भवांनी रुप भ्रेकुंड भेंना. ||03||
चौदमा सतक मां वरांणे चंडीयुं फुंनडे भाळीयुं मात फरती.
तेरसो पांहटे कियो मंदर तटे वटे ज्यां जोगणी वात करती .
अहीरां कुळ री समरती सांनीयु पांनीयुं प्रथम थी ऐज पेंना.
भाव चडीयो भणी जगावे जोगडो भवांनी रुप भ्रेकुंड भेंना. ||04||
नीर मे नावतो अण डग्यो आवतो भवाने भावतो भरड भगरी.
मदछक्यो मेखलो दुहट ने देखलो निहाळ्यो वरांणा सकळ नगरी.
हिरलमा हरखथी पथम पाडो पीयो लीयो ना लबरको लेश लेंना.
भाव चडीयो भणी जगावे जोगडो भवांनी रुप भ्रेकुंड भेंना. ||05||
कंकणां धारणी जबर कांटी जुवो नाम जानल तणां जगत जांणे.
वारसो जरी ना विसार्यो वरांणे प्रकट थई जोगणीं पांण पांणे.
भ्रखण भेंहा तणी पिंयण रत पालीयुं चुंहती थाप दई रगत रेंना.
भाव चडीयो भणी जगावे जोगडो भवांनी रुप भ्रेकुंड भेंना. ||06||
मात जानल पछे जोई ल्यो जोगणी आवडां रुप सी अदल अंबा
चारणी फुनडा तारणी चंडीका प्रकटीयुं मात भेंना प्रलंबा.
डंणकता केहरी समोवड डढाळी नहड नां खेंहती तेज नेंना.
भाव चडीयो भणी जगावे जोगडो भवांनी रुप भ्रेकुंड भेंना. ||07||
महा आशीस मंबाई थड मंडीयो रगत छेलो भ्रख्यो मात रामा
जणीं कांटा तणी फुंनडे फालीयुं तालीयुं लीये मा सात तामा
जण्या जोगा परे रेम तें जोगणी तमोगण हरण तुं मात तेंना
भाव चडीयो भणी जगावे जोगडो भवांनी रुप भ्रेकुंड भेंना. ||08||


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT