.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

11 मार्च 2017

श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ कथा आमंत्रणपत्रिका कबराउ मोगलधाम

श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ कथा आमंत्रणपत्रिका

श्री मणीधर मोगल वडवाळी मोगलधाम

कथा प्रारंभ ता.14-03-2017

कथा विराम ता.21-03-2017

स्थळ :- कबराउ (मोगलधाम), ता.भचाऊ - कच्छ

निमंत्रक :- भुवाश्री सामतभा गढवी (मोगलधाम, कबराउ)

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT