.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 अप्रैल 2017

चारण समाज माटे आधातजनक समाचार

चारण समाज माटे आधातजनक समाचार.

सोनल विसामाना आघारस्तंभ ऐक नेक अने विरल व्यकित श्री किरीटभाई रविदानजी नोंधुनुं मागॅ अकस्मातमां निघन थयुं छे.

चारण समाजना ऐक महान सेवाभावी व्यकित जेओऐ गंभीर बीमारीथी पिडाता ददीॅओनी सारसंभाळ राखी केटलायने जीवन आप्यां छेे.

चारण समाजने न पूरी शकाय तेवी खोट पडी छे.

परमकृपाळु परमात्मा ऐमना दिवंगत आत्माने चिर शांति अपेॅ. तेमना परिवारने दु:ख सहन करवानी शकित आपे.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT