.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

2 मई 2017

श्री खोडीयार चारण मंडळ समूह लग्न समिति - वराणा आयोजीत 11 मो समूह लग्नोत्सव

श्री खोडीयार चारण मंडळ समूह लग्न समिति - वराणा आयोजीत 11 मो समूह लग्नोत्सव

आ समूह लग्न मां 35 (पांत्रीस) नव दंपतीओ प्रभुतामां पगलां मांडशे

मांगलिक प्रसंगो

ता.06-05-2017

गणेश स्थापन सांजे 7-00 कलाके


ता.07-05-2017

मंडप मुहूर्त तथा ग्रहशांति - सवारे 7-30 कलाके


ता.08-05-2017
जान आगमन सांजे 5-00 कलाके

भोजन समारंभ सांजे 7-00 कलाके
स्वागत समारंभ सांजे 9-00 कलाके
हस्त मेळाप रात्रे 11-03 कलाके
रास गरबा रात्रे 11-30 कलाके घनश्यामभाई झुला अने ग्रुप


ता.09-05-2017
कन्या विदाय सवारे 4-28 थी 5-50 कलाके

शुभ स्थळ :-

आईश्री खोडीयार धाम,
मु. वराणा ता. समी जि. पाटण

निमंत्रक

श्री खोडीयार चारण मंडळ समूहलग्न समिति मु. वराणा ता. समी जि. पाटण

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT