.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 अगस्त 2017

आई सोनल मां नी करु आरती

राग = ( आनंद आनंद करु आरती)

रचयता =:  माया बेन गढवी
गाम =:  राजकोट , जसदण

आई सोनल मां नी करु आरती
देवी मढडा वाळी
मां देवी मढडा वाळी
शेवक गण सव शरणे नमता
देवी देव दयाळी

चारण कुळ मा लय अवतारो
जन्मी नवलाख बाई
मां जन्मी नवलाख बाई (१)
आई सोनल मां नी करु आरती

पोष शुद ने बीज ने टाणे
आव्या सोनल बाई
मां आव्या सोनल बाई (२)
आई सोनल मां नी करु आरती

आंगण आंगण तोरण बंधाव्या
ढोल वागे शरणांई
मां ढोल वागे शरणांई (३)
आई सोनल मां नी करु आरती

लापशी केरा आंधण मुकीया
नेवेध धरवा बाई
मां नेवेध धरवा बाई  (४)
आई सोनल मां नी करु आरती

धुप दिपक ने थाळ धरीया
स्वीकारो ने तमे बाई
मां स्वीकारो ने बाई   (५)
आई सोनल मां नी करु आरती

परगट परचा माळी तारा
अढळक जोया बाई
मां अढळक जोया बाई (६)
आई सोनल मां नी करु आरती

भेख उतारी ओढ्यो भेळीयो
राखी लाजु तमे बाई
मां राखी लाजु बाई (७)
आई सोनल मां नी करु आरती

अवसर आव्यो आंगण आजे
उजवे बीज तारी बाई
मां उजवे बीज तारी बाई  (८)
आई सोनल मां नी करु आरती

अरजी अमारी सांभळ बाई
देजे कुळ नरवाई
मां देजे कुळ नरवाई   (९)
आई सोनल मां नी करु आरती

दिन दुंखीया नी वारे चडजे
करजे बाई रखवाळी
मां करजे बाई रखवाळी  (१०)
आई सोनल मां नी करु आरती

आरे आरती आई सोनल नी
नामे आजे गाई
मां नामे आजे गाई   (११)
आई सोनल मां नी करु आरती
देवी मढडा वाळी
शेवक गण सव शरणे नमता
देवी देव दयाळी
आई सोनल मां नी करु आरती
आई सोनल मां नी करु आरती

🙏 भुल चुक सुधारवी 🙏

🌷🌷!! Jay Sonal ma !!🌷🌷

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT