.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

15 सितंबर 2017

प्रमाणपत्रो मेळववा उग्र रजुआत

प्रमाणपत्रो मेळववा उग्र रजुआत

गीर, बरडो, आलेच विस्तारना चारण मालधारीने अनु.जन जाति प्रमाणपत्रो मेळववा उग्र रजुआत  करवा मां आवी

गीर, बरडो, आलेच विस्तारना चारण समाजना प्रमुखश्री जीतेन्द्रभाई गढवी ना नेतृत्वमां बहोळी संख्या मां चारण समाज ना लोको मामलतदारश्री तालाला जी. गीर सोमनाथ खाते आवेदनपत्र आपवामां आव्युं

सौराष्ट्र क्रांति (राजकोट) नो अहेवाल 

अहेवाल आपवा बदल अशोकभाई गढवी तंत्री श्री सौराष्ट्र क्रांति (राजकोट)नो खूब खूब आभार   

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT