.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 सितंबर 2017

श्रध्धाजंली डॉ. मिनलबेन (मुद्राबेन) सामतदानजी वरसडा नुं दुःखद अवसान

डॉ. मिनलबेन (मुद्राबेन) सामतदानजी वरसडा नुं दुःखद अवसान थयेल छे

चारण समाजने कयारेय ना पुराय तेवी खूब मोटी खोट पडी छे. सीवील हॉस्पीटल अमदावाद मां ऐडमीट थनार दरेक चारण भाई बहेनोनी अंगत देखरेख राखता हता.

परमकृपाळु परमात्मा ऐमना दिवंगत आत्माने  शांति आपे

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT