.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

2 दिसंबर 2017

कच्छ गढवी सामाजीक उत्कर्ष ट्रस्ट तथा अमीत जे.गढवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट द्रारा समूह लग्न तथा शिष्यवृती

कच्छ गढवी सामाजीक उत्कर्ष ट्रस्ट तथा अमीत जे.गढवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट द्रारा समूह लग्न तथा शिष्यवृती

आथी तमाम ज्ञातिजनोने नम्र अपील सह जणाववानुं के माताजीनी असीम कृपाथी आपणा द्रारा 23 मां समूह लग्ननूं आयोजन ता.22-01-2017 वसंत पंचमीना रोज भुज मुकामे करेल छे.

समूहलग्नमां जोडाववा माटेना नियमो
---------------------------------------

(1) ता.31-12-2017 सुधीमां बन्ने पक्षोऐ नोंधणी करावी जवी.
(2) नोंधणी फ्री रू.5000/- रोकड़ा/चेक थी स्वीकारवामां आवशे. (कन्या पक्षनी लग्न फी लेवामां आवशे नहीं)
(3) समाजना जरूरतमंद व्यकितोऐ राशनकीट माटे पण उपरोकत अंतिम तारीख सुधी आज सरनामे नाम नोंधणी करावी जवी. 

शिष्यवृति माटेना नियमो


(1) मुळ कच्छना *मारु गढवी*ना छात्रो ऐ ता.31-12-2017  सुधीमां अरजी करवी
(2) धोरण 8 थी उपर मां 60 % तेथी वधु गुणवाळा छात्रोऐ अरजी करवी.
(3) दरेक छात्रोऐ अटक, वतननुं गाम तथा टेलीफोन नंबर अवश्य लखवा
(4) दरेक छात्रोऐ छेल्ली परिक्षानी मार्कशीट तथा हाल अभ्यास चालु छे तेनी प्रमाणित नकल तेमज होस्टल माटेनी फ्री नी रसीदनो पुरावो अवश्य बिडवो
(5) जे वर्षनी शिष्यवृति माटे अरजी करवामां आवे ते वर्षनी बन्ने सेमेस्टरनी मार्कशीट अरजी साथे सामेल राखवी.

समूहलग्ननी नोंधणी तेमज शिष्यवृति फॉर्म जमा कराववा संपर्क

(1) आनंद ऐन. गढवी
आवळ पी.यु.सी सेन्टर, बी-19 कतीरा कोमर्शीयल कोम्पलेक्ष,
आर.टी.ओ रिलोकेशन साइट भुज-कच्छ
मो- 9825217563

(2) मोरारदान ऐ. गढवी 
      मो- 9925117597

23  मो समूहलग्न तथा शिष्यवृति वितरण समारोह

तारीख :- 22-01-2017 ,वसंत पंचमी , सोमवार 

स्थळ :- चारण विश्रांति भुवन भुज-कच्छ

वधारे माहिती माटे :-
प्रमुखश्री जब्बरदान ऐन. अयाची 
मो - 9879507015

निमंत्रक

प्रमुखश्री, कच्छ गढवी सामाजीक उत्कर्ष ट्रस्ट तथा अमीत जे.गढवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट 


        वंदे सोनल मातरम्


चारणी साहित्य ब्लॉग ना माध्यम थी अने आप बधाना सहकार थी नानकडो प्रयास करेल छे

  तमारा कोई Whatsapp ग्रुपमां *चारणी साहित्य, अवनवा समाचार, रचनाओ, उपयोगी माहिती तथा सरकारी नोकरी जेवा अपडेट* मेळववा होय तो 9913051642 नंबर ने ग्रुप मां ऐड करो अथवा आपनुं नाम अने सरनामुं लखी मेसेज करो

*आ मेसेज चारण समाजना दरेक भाईओ साथे अचूक शेर करशो जेथी वधुमां वधु ग्रुपना चारण समाजना भाईओ आ माहितीनो फायदो लई शके.
      सहकार बदल आपनो आभार

         वंदे सोनल मातरम

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT