.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

16 दिसंबर 2017

कच्छना चारण कविओ पुस्तक विमोचन

*सोनल बीज (ता.20-12-2017) ना रोज मांडवी-कच्छ खाते विमोचन*

*(1) कच्छना चारण कविओ*

🔹लेखक-संपादित - श्री आशानंदभाई सुराभाई गढवी (झरपरा-कच्छ)

🔹कुल 256 जेटला पाना मां 55 जेटला कच्छना चारण कविओ नी माहिती

🔹आ पुस्तकनी प्रस्तावना श्री डॉ. अंबादानभाई रोहडीया लखी छे

किंमत ::- रू.   201 /-

*आ पुस्तकनी आवकनी रकम सोनल बीज मांडवीना लाभार्थे वापरवामां आवशे*

*आ पुस्तकना प्राप्ति स्थान*

(1) श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग लायजा रॉड मांडवी-कच्छ

(2) श्री आशानंदभाई सुराभाई गढवी (झरपरा-कच्छ)
मो-9824075995

        *वंदे सोनल मातरम्*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT