.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

20 अप्रैल 2018

अखात्रीजना रोज कच्छ समूह लग्न महोत्स योजाया

अखात्रीजना रोज कच्छ समूह लग्न महोत्स योजाया

प.पू. आई श्री सोनल मां ना आदेश अनुसार भावात्मक ऐकता, सामाजीक विकास, समय, शकित अने संपत्तिने बचाववाना हेतुसर, सामाजीक क्रांतिना भागरुपे कच्छ जील्लामां आवेल चारण-गढवी समाजना गामोमां वर्ष-2012 थी समूह लग्नो आई श्री देवल मां (भाड़ा कच्छ) हाले सवनी वेरावळ वाळानी प्रेरणा थी शरू करवामां आवेल.

आ वर्षे वैशाख सुद-3(अखात्रीज) ता.18-04-2018 ना रोज सातमा समूह लग्न योजायेल.
आ वर्षे नीचे मुजबना स्थले समूह लग्न योजायेल
(1) आदिपुर-कच्छ खाते  (लग्न-8)
(2) भाडा ता.मांडवी-कच्छ खाते (लग्न-11)
(3) मोटा भाडिया ता.मांडवी-कच्छ खाते (लग्न-21)
(4) मोटी खाखर ता.मुंदरा-कच्छ खाते (लग्न-3)
(5) काठडा ता.मांडवी-कच्छ खाते (लग्न-15)
(6) भुजपुर ता.मुंदरा-कच्छ खाते (लग्न-7)
(7) पांचोटीया ता.मांडवी-कच्छ खाते (लग्न-3)
(8) ववार ता.मुंदरा-कच्छ खाते (लग्न-19)
(9) झरपरा ता.मुंदरा-कच्छ खाते (लग्न-14)
(10) बोराणा ता.मुंदरा-कच्छ खाते (लग्न-3)

कुल 104 जेटला लग्न योजायेल

आई श्री देवल मांनी प्रेरणा थी चारणो ना दरेक गाम मां समूह लग्न समिति बनाववामां आवेल अने ते ज समिति द्रारा समूह लग्ननुं आयोजन करवामां आवे छे

समूह लग्नने सफर बनाववा माटे गामे गामनी समूह लग्न समितिना सभ्योऐ जहेमत उठावेल हती.
            "संगठन ऐज समाज प्रगतिनो श्रेष्ठ माध्यम छे"

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT