.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 मई 2018

कविराज कानदासजी केसरदानजी महेडु द्रि-शताब्दि महोत्सव (200 वर्ष)

गुजरात राजय संगीत नाट्य ऐकादमी, गांधीनगर आयोजीत समस्त मध्य गुजरात समाज अने सामरखा महेडु परिवार प्रयोजीत गुजरातना मध्यकालीन क्रांतिवीर कविराज  कानदासजी केसरदानजी महेडु द्रि-शताब्दि महोत्सव (200 वर्ष)

ता.26-05-2018 शनिवार सांजे 4-00 कलाके
भोजन समारंभ
ता.26-05-2018 शनिवार सांजे 7-00 कलाके
लोक डायरो
ता.26-05-2018 शनिवार सांजे 8-00 कलाके
स्थळ :- मोगल वाडी, गढवीनो कुवो, बोरयावी रोड, सामरखा, आणंद मो. 9427477621

आमंत्रणपत्रिका  जोवा माटे ::- Click Here

       वंदे सोनल मातरम्


Sponsored Ads

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT