.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 जुलाई 2018

राम भुल्यो भेळीयाळीनुं ध्यान

💐 *ढाळ --- ज्यारे मुस्केली आवी पडे, त्यारे तने याद करु* 💐

राम भुल्यो भेळीयाळी नुं ध्यान, शांती तने क्यांथी मळे...२
चारण वेद उपनिषद भणनारो हतो, चारण छंद कवित गानारो हतो...
इ मुखे तुं बोले गाळ, शांती तने क्यांथी मळे.....
राम भुल्यो भेळीयाळीनुं ध्यान....

चारण शौर्य ना गाणा गानारो हतो, चारण अमृत ना घुंटडा पिनारो हतो....
आजे दारुं नो तारो संगाथ, शांती तने क्यांथी मळे....
राम भुल्यो भेळीयाळी नुं ध्यान....

चारण शिवशक्ति नो उपासक हतो, चारण सत् केळे चलनारो हतो....
आजे गोत्यो सिनेमां ने द्वार, शांती तने क्यांथी मळे....
राम भुल्यो भेळीयाळी नुं ध्यान....

चारण निडर दयाळु कृपाळु हतो, चारण त्रागा धरणा करनारो हतो....
आज कळ्युग भुल्यो तुं भान, शांती तने क्यांथी मळे....
राम भुल्यो भेळीयाळी नुं ध्यान....

चारण सतना काजे लडतो रेजे, क्यांय धर्म ना काजे त्रागा करजे....
फरी लेशे आवड अवतार, शांती तने त्यारे मळे....
राम भुल्यो भेळीयाळी नुं ध्यान....

💐 *रचना - राम बी गढवी* 💐
*नविनाळ कच्छ*
*फोन नं. --- 7383523606*

💐 *वंदे सोनल मातरमं* 💐

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT