.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 अक्तूबर 2018

हवनाष्टमी उजवणी सवनी-वेरावळ

हवनाष्टमी उजवणी सवनी-वेरावळ

आईश्री देवल मा 6 महिनाना मौन व्रत अने अनुष्ठान ना 12 वर्ष पुरा करेल छे.
आई श्री देवल मां नी वाडी सवनी-वेरावळ खाते हवनाष्टमी उजवणी ना फोटोग्राफ
       वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT