.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

3 दिसंबर 2018

चारण समाजनुं गौरव :- गुजरात शिक्षण सेवा वर्ग-1

चारण समाजनुं गौरव :- गुजरात शिक्षण सेवा वर्ग-1

सुश्री मीताबेन ऐम.गढवी (भुज)

जिल्ला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सांबरकांठा

खूब खूब अभिनंदन

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT