.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

28 मई 2019

कच्छ यूनिवर्सिटी स्नातक/ अनुस्नातक अने पी.जी. डिप्लोमा अभ्यासक्रमोमां प्रवेश जाहेरात -2019-20


कच्छ यूनिवर्सिटी स्नातक/ अनुस्नातक अने पी.जी. डिप्लोमा अभ्यासक्रमोमां प्रवेश जाहेरात -2019-20

क्रांतिगुरू श्यामलजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी भुज-कच्छ

स्नातक/ अनुस्नातक अने पी.जी. डिप्लोमा अभ्यासक्रमोमां प्रवेश जाहेरात -2019-20

अभ्यासक्रमो अने ऑनलाइन फॉर्म भरवानी तारीख

Regular :-

(1) B.SC,B.C.A,M.SC, DMLT
शरू ता.15-05-19
छेल्ली ता.10-06-19

(2) B.A, B.COM,B.B.A, M.B.A
शरू ता.27-05-19
छेल्ली ता.10-06-19


(3) LL.B
शरू ता.28-05-19
छेल्ली ता.10-06-19

(3) M.A, M.COM, M.SC,M.S.W, M.B.A, MSC.IT, M.P.A, PGDCA, PGDHRM, PGD IR & HRD

छेल्ली ता.10-06-19

ऑनलाइन फॉर्म भरवा माटे :-
www.kskvku.digitalUniversity.ac


वधारे माहिती माटे :-  Click Hereकोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT