.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

18 मई 2019

गामणा परिवार आयोजीत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ

गामणा परिवार आयोजीत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ 

कथा प्रारंभ ता. 24-05-2019
कथा विराम ता. 30-05-3019

व्यासपीठ परथी कथानु रसपान करावशे :- ऋषी चारण श्री जीवण भगत (भोगात वाळा)

कथा स्थळ :- आईश्री मोगलधाम, मलाणपुर ता. कल्याणपुर जी. देवभूमि द्रारका

निमंत्रक
श्री विरमभाई लाखाभाई गामणा तथा गामणा परिवार 
संपर्क :- 7818080000


वंदे सोनल मातरम्कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT