.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

6 जुलाई 2019

कच्छना चारण युवाने ओटोमेशन स्वीचनो कर्यो आविष्कार

कच्छना चारण युवाने ओटोमेशन स्वीचनो कर्यो आविष्कार 
नाम :- विशालभाई करशनभाई गढवी 
गाम :- काठडा ता. मांडवी - कच्छ 
हाले :- भुज -  कच्छ 
संपर्क नंबर :- 7016709409

खूब खूब अभिनंदन विशालभाई 
कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT