.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

31 अक्तूबर 2019

राजकोट चारण-गढवी समाज नुं स्नेहमिलन

राजकोट चारण-गढवी समाज नुं स्नेहमिलन
आई श्री सोनल मां ऐज्युकेशन ऐन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट द्रारा चारण गढवी समाजनुं स्नेहमिलन कार्यक्रमनो आयोजन करवामां आवेल छे.
आशीवार्द आपवा पधारशे:
आई श्री कंकुकेशर मां (राजस्थान)
चारण महात्मा पालु भगत (कालीपाट)

तारीख :- 03-11-2019 अने रविवार
समय  :- सवारे 9-00 कलाके
स्थळ  :- मुळजीभाई कानजीभाई लांबा चारण गढवी समाज वाडी
सुखराम नगर-2 राजकोट

स्नेहमिलन समारंभमां राजकोटना मंडळो , ट्रस्टो, संस्थाओ तथा समग्र चारण गढवी समाजने सह परिवार पधारवा भावभर्यु आमंत्रण छे


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT