.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 नवंबर 2019

आई श्री सोनल शकित मंडळ स्थापना दिवस उजवणी

आई श्री सोनल शकित मंडळ स्थापना दिवस उजवणी
तारीख :- 15-11-2019 समय :- सांजे 4 थी
संतवाणी :- रात्रे 10 - 00 कलाके
स्थळ :- सोनलधाम, चारण गढवी समाज वाडी, आदिपुर कच्छ निमंत्रक :- आई श्री सोनल शकित मंडळ परिवारकोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT