.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

10 फ़रवरी 2016

|| मैयर नी माया ||. © रचना: जोगीदान गढवी / जोगडा (चडीया)

. ©              || मैयर नी माया  ||
.    गीत..राग..: : सासु पुछे तने वहु रांणी
. ©  रचना: जोगीदान गढवी / जोगडा (चडीया)
गौरी पुत्र गणेश ने गावुं..बीजे रेडीयें ते कोने रावु
कन्या कोडिली छोने  कळावुं..मारुं भेंतर कोने भळावुं..01
जेना खोळा मां हुं बहु खेली. मांमे तेडी ने मायरे मेली,
कन्या दान पिताये ज्यां दीधू..मारुं बचपण लुंटी लीधु..02
कोई केहतुं नतु एमां कांई..भाळे भांवंड ने रे भोजाई
आखी जान उभेली रे जोती, हुंतो रही गई तोये रे रोती..03
पेला फेरे ते कीघी पराई.. मारा मांडवडे रोती ती माई
बीजे  मंगळ ते पग मांडू..सीद मैयर नी माया ने छांडु..04
त्रीजा फेरे ते बंधन तोड्या .साथ सैयरु ये पण छोड्या
चोथो मंगळ हीबकी ने चाली..पिता सीदने मुने तें पाली..05
भाई नही रे पडुं तुने भारे.. मारे   हेते रेवूं  तारी हारे. .
माडी जाया ने केहवा जो आवी..विरे रोतीरेे मुजने वळावी..06
जांन उघली ज्यां जोगी दान..हुंतो भुली ती सान ने भान
मारे कोने ते जई ने  केहवु.. रोता रोतांज छांना रेहवु..07
मारुं मैयर तो अती व्हालुं..हुंतो कई रीत मेली ने हालु
मारी काया ना घडतल काचा, मारे सासरीयां हवे साचा..08


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT