.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

22 फ़रवरी 2016

रावणनो पत्र

रावण नो पत्र
कागळ वांचे श्री रधुनाथ जी.
वांचे श्रीरधुनाथ लखीयो रावण केरे हाथ कागळ...
मेधनाथना मरणथी मारे आंगणे उल्कापात जी (2);
ऐनी करी लउं छेल्ली क्रिया(2), कोई उपाडे नही हाथ.
कागळ-1.
वेरीकेरा दुःखनी वातुं, सहे न सीतानो नाथ जी,(2),
"ईन्र्दजितने अंजलि देवा(2), हुं चालीश तारी साथ."
कागळ-2.
राधवजीऐ नजरे जोयो, मंदोदरीनो विलापजी जी(2),
शरीरकेरी शुध्द्रि भुल्या(2) रावणे जाल्यो हाथ.
कागळ-3.
"रावण राजा ! तारे ने मारे संप थई जात जी (2);
साथे रही आ जगतकेरु(2), कल्याण करीने जात"
कागळ-4
"काग हरीनी अंजली झीले, मेधनाथनो हाथजी(2);
विभीषणने भाळी भागे(2), रावण तनुज नी राख.
कागळ-5.
रचियता :- कवि श्री दुला भाया काग (भगत बापु)
टाईपींग- लाभुभाई गढवी

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads