.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

24 अप्रैल 2016

भीखुदानभाई गढवी नो सन्मान कार्यक्रम झरपरा कच्छ

कच्छ चारण समाजनी शैक्षणिक अने सामाजीक उत्थान माटे तेमज भुज बोर्डिंगना आर्थिक विकास माटे अखिल कच्छ सभाना तमाम होदेदारो, समाजना तमाम दाताओनी मीटींगमां 

ता.24-04-2016 ना रोज चारण समाज वाडी झरपरा ता. मुंदरा- कच्छ खाते योजायेल.

समाजना आगेवानो ना हस्ते दिप प्रागटय करी कार्यक्रमनी शरुआत करवामां आवेल.
त्यारबाद पह्मश्री श्री भीखुदानभाई गढवी, श्री वी.ऐस. गढवी साहेब , जगदीशभाई गढवी,कवि आल, श्रीमति शीतलबेन बाटी , श्री जिज्ञेशभाई टापरीया, देवीदानभाई नुं सन्मान करवामां आवेल.
आ कार्यक्रम मां कच्छ चारण समाज ना अग्रणीओ हाजर रहेल.
कार्यक्रमना फोटाओ नीचे मुजब छे.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT