.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

13 मई 2016

चारण छात्रालय - तलाला(गीर)

*चारण छात्रालय - तलाला(गीर)*

--------------------------------------

*आजे ता.13-05-2016 ना रोज आई श्री देवल मां (भाडा-कच्छ) हाले सवनी वेरावळ वाळा प्रेरीत गीर मां वसता चारणो माटे चारण छात्रालय - तलाला (गीर) खाते *आई श्री देवल मां तथा श्री विजयभाई गढवी (प्रमुखश्री अखील कच्छ चारण समाज),* संस्थाओना अग्रणीओ तथा सामाजीक आगेवानोना वरद्  हस्ते उद् घाटन करवामां आवेल छे.

*गीर मा वस्ता चारणो माटे बोर्डिंग बनाववा 10 दिवस पहेला ज विचार थयेल अने आजे बोर्डिंग माटे रू.5 करोड़नी जमीन  अने रु. 21 लाख जेटलो फाळो राजस्थान अने गुजरात ना समस्त चारण समाज द्रारा ऐकठो थयेल*

उद् घाटन कार्यक्रममां श्री मेसुरभाई (जाम जोधपुर), श्री मोतीदानभाई(राजस्थान), श्री गीरीशभाई (मढडा), श्री पी.ऐम. गढवी(जाम खंभाडीया), श्री शामराभाई मोमायाभाई (जाम जोधपुर), श्री जोधाभाई (जाम जोधपुर), श्री शांतुनभाई (राजकोट), श्री आपाभाई गढवी (भावनगर), श्री करसनभाई (पांचोटीया), श्री सामतभाई (पांचोटीया), मोमायाभाई मालम (आदीपुर) वगेरे सामाजीक आगेवानो हाजर रहेल.

*उद् घाटन कार्यक्रमना फोटाओ अने प्रवचनना ऑडियो डाउनलोड माटे :-*
        * जय मां देवल *
      * वंदे सोनल मातरम् *

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads