.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 जून 2016

आई लीये अवतार - रचना: जोगीदान गढवी(चडीया)

,    *|| आई लीये अवतार ||*
, *रचना:  जोगीदान गढवी* *(चडीया)*
दरीया सोखण देवियुं, चारण मां चकचार
जग्ग जणेता जोगडा, अाई लीये  अवतार
होय समंदर हाकडो, (के)बाकर होय बजार
जरी हटे नई जोगडा, (ऐवी) आई लीये अवतार
मोगल करती मावडी, उदो उदो उदगार
जग्ग घ्रुजावण जोगडा, आई लीये अवतार
सूरज बांधी छेडले, धाबळीयुं धरनार
जात्य अमाणी जोगडा, आई लीये अवतार
कटक जमाडे कुलडी , वाती जाहल वार
जेरण दांता जोगडा, आई लीये अवतार
चारण जो घट चिंतवे, (तो )हरदम हारो हार
जपट्युं देवण जोगडा, आई लीये अवतार
आज लगी अवनी परे, पाम सक्या नई पार
जननी चारण जोगडा, आई लीये अवतार
माघव जेने मानतो,  सघळा जग नो सार
जो घर चारण जोगडा,ई, आई लीये अवतार
अनीत हारे आखडे, तांण उभी तरवार
जोम द्रसावण जोगडा, आई लीये अवतार
घाह सुंणे त्यां घ्रोडती, विपदे करती वार
जगती ज्योतुं जोगडा, आई लीये अवतार
कागई रुपे कोपतां, घ्रुज तळाजा घार
जोगण ऐवी जोगडा, आई लीये अवतार
पोगी झट पाताळ मां, खंते तु खोडियार
जीव बचावण जोगडा, आई लीये अवतार
करवो घटतो कायमी, सोनल नो सतकार
जीवन सुधारक जोगडा, आई लीये अवतार


कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads