.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

18 जुलाई 2016

सूर्य वंदना - 18-7-16 जोगीदान गढवी

नीत जागी भज नारणा,सजण बणो नई सोम
जोग तपोबळ जोगडा, भांण तपे ज्यों भोम,

जे नित्य जागी ने नारायण ने भजे छे तथा सोम (लोभ/ चंद्र मा एटले के काळा डाग वाळो, दुर्गुण ना दाग) प्रकृती वाळा नथी रेहता तेनुं तपोबळ एम तपे छे जेम सुर्य नारायण नुं तेज धरा पर आवे छे, भगवान सुर्य नारायण ने मारां नित्य वंदन छे,
🌅🌞☀🙇🏻☀🌞🌅

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT