.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 जुलाई 2016

सूर्य वंदना -19-07-16 जोगीदान गढवी

बधी रीत भुलीया बधा,धरम हिमाळे धाय
जागी वंदे जोगडो, सुरज करो ने साय,

हे भगवान सुर्य नारायण जगत पोतानी बधी रीतो भुलवा मांड्युं छे, धर्म हवे हेमाळे हाड गाळवा जई रह्यो छे, हवे नारायण आप सहाय करो हुं नित्य जागी ने आप ने वंदन करुं छुं
🌅🌞☀🙇🏻☀🌞🌅

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads