.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 जुलाई 2016

गुरु तारो पार न पायो

गुरु तारो पार न पायो..........
पृथ्वी ना मालिक,
हे जी तमे तारो तोह अमे तरिये जी ||टेक||

जी रे संतो,
गौरी ना पुत्र गणेश ने समरिये,
समरू शारदाजी माता
वारी जाऊ में वारी जाऊ
गुरु तारो पार न पायो..........
पृथ्वी ना मालिक,
हे जी तमे तारो तोह अमे तरिये जी ||१||

जी रे संतो,
जमीन ने आसमान हरी ए मुळ विना मांड्या,
थंब विना आभ ने ठेराव्यो
वारी जाऊ में वारी जाऊ
गुरु तारो पार न पायो..........
पृथ्वी ना मालिक,
हे जी तमे तारो तोह अमे तरिये जी ||२||

जी रे संतो,
जलहल ज्योतु हे जी देवा तारी जलहले,
दर्शन कोई विरला ए पायो
वारी जाऊ में वारी जाऊ
गुरु तारो पार न पायो..........
पृथ्वी ना मालिक,
हे जी तमे तारो तोह अमे तरिये जी ||३||

सुन रे शिखरगढ़ आदि "अलख" नो अखाड़ो,
वरसे त्या नुर सवायो
वारी जाऊ में वारी जाऊ
गुरु तारो पार न पायो..........
पृथ्वी ना मालिक,
हे जी तमे तारो तोह अमे तरिये जी ||४||

जी रे संतो,
शोभाजी नो चेलो "पंडित' देवयत" बोल्या रे,
गुरुजी नो बेडलो सवायो
वारी जाऊ में वारी जाऊ
गुरु तारो पार न पायो..........
पृथ्वी ना मालिक,
हे जी तमे तारो तोह अमे तरिये जी ||5||

नोंध :- आ रचना टाईप करनार नी खबर नथी जेमणे करी छे.अेमनो खूब खूब आभार

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT