.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪ સ્થળ – આઈશ્રી સોનલ ધામ, મઢડા તા.કેશોદ જી. જુનાગઢ.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

1 जुलाई 2016

नायब मामलतदार, डी.वाय.ऐस.ओ. तेमज अन्य जग्याओ*नायब मामलतदार, डी.वाय.ऐस.ओ. तेमज अन्य जग्याओ (Advt No-GPSC/201617/27*

नायब मामलतदार - 200
नायब सेकशन ऑफिसर(Dy.SO) - 31
नायब सेकशन ऑफिसर(Sachivalay) - 454
कुल जग्याओ: 685
वय मर्यादा: 21 थी 35
शैक्षणिक लायकाय: ग्रेज्युएट

फॉर्म शरू ता.01-07-2016
फोर्म भरवानी छेल्ली ता. 20/07/2016

प्राथमिक कसोटी - ता.13-11-2016

*वहीवटी अधिकारी* वर्ग-1 -
जग्याओ - 02

*मेडिकल ऑफिसर(आयुर्वेद)/रेसीडन्ड मेडिकल ऑफिसर* वर्ग-2
जग्याओ - 336

*आचार्य आदर्श निवासी शाळा*
जग्याओ - 04

*जेल अधिक्षक*
जग्याओ - 02

*ओन लाईन फोर्म भरवा / वधारे माहिती माटे :- Click Here

*टाईप बाय :- www.charanisahity.in*


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT