.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

4 सितंबर 2016

सूर्य वंदना -04-09-16 रचना जोगीदान गढवी(चडीया)

वेहला जागीन वंदीये, भळकडा मां भांण
जाळवजे सत जोगडा, न्याय सुरज नारांण

हे भगवान सुर्य नारायण भळकडा वेळाये हुं जागी ने आपने वंदन करुं छुं आप सत्य अने न्याय ना देव छो, तो आप मारो सत्य अने न्याय नो मारग जाळवज्यो हुं आपने नीत्य वंदन करुं छुं
🌅🌞☀🙏🏼☀🌞🌅

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads