.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

11 सितंबर 2016

चारण गाथा भुज-कच्छ खातेना ता.11-09-2016 ना योजायेल ऑडिशन ना फोटा अहेवाल

चारण गाथा भुज-कच्छ खातेना ता.11-09-2016 ना योजायेल ऑडिशन ना फोटा अहेवाल

चारण गाथा नो दिप प्रागट्य करता चारण समाजना आगेवानो

जज श्री यशवंतभाई लांबा, श्री जयेशदानभाई, श्री जोगीदानभाई

श्री डॉ. बळवंतभाई खडीया, श्री गोविंदभाई, विमलभाई तथा ओडियश

श्री विजयभाई नो सन्मान करता रविदानभाई मोड 

डॉ. बळवंतभाई खडीया नुं सन्मान करता धर्मदीपभाई नरेला

श्री आशानंदभाई गढवी नो सन्मान करता नरहरदानभाई
श्री जोगीदानभाई नुं सन्मान करता शैलेशभाई लांबा
श्री धर्मदिपभाई नरेला साथे 

श्री यशवंतभाई तथा जोगीदानभाई साथे

फोटो बाय :- वेजांध गढवी (मोटा भाडिया)

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads