.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

3 सितंबर 2016

आई श्री पीठड माँ नुं प्रागटय : प्रस्तुति कवि चकमक.


आई श्री पीठड माँ नुं प्रागटय :
पीठड जगमे प्रगट भई,
करवा भकत उद्घार !
सुद्घ चारण सोया धरे,
पीठड भो अवतार !!
मात मालु उदर वसी,
आई घयोॅ अवतार !
तात सोयाना पून्यनो,
जगमां होय जयकार !!
माँ पीठळना पिता सोया बाटी घांग्रघानी बाजुमां बारनेश तरीके ओळखाता बावळी गामना वतनी हता.
तेमनी माता मालुबाई कच्छना भुजीया डुंगरनी तळेटीमां रहेता
कमा काछेलाना दीकरी हता.
योगीराज भुजंगनाथना वचने अने चारणकुळ भूषण सोयाजीना पून्ये अने आई मालुबाईना देवत्वना प्रतापे ज वि. स. 1036 महा सुद 5 ( वसंतपंचमी ) ने मंगळवारे परात्पर विश्व कल्याणीनुं तेजोमय प्रागटय थयुं.
माँ पीठडना तेज अने प्रतापनी ख्याती नानी वये ज वघवा लागी हती. 6 थी 7 वषॅनी उंमरे चारण मालघारीओने लूंट करी रंजाडता सिंघना सुमराओ पर विजय मेळव्यानी वात खूब ज प्रसिद्घ छे.
सुमराने माँ चोंपथी,
हणीया तें तत्काळ !
खाडुं वाळ्युं क्षेमथी,
माँ पीठळ ममताळ !!
आम आवा माताजीओ चारणना धेर जन्म लई ने आम जनतामां पुजाता होय ते ज चारणनी साची महत्ता छे.आवा उज्वळ चारण समाजने कोई शुं उपदेश आपी शके ?
जय माताजी.
प्रस्तुति कवि चकमक.


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads