.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 जनवरी 2017

आजे आईश्री देवल मां नो 27 मो जन्म दीवस छे

आजे प.पू. आईश्री देवल मां भाड़ा ता. मांडवी कच्छ हाले वेरावळ नो 27 मो प्रागट्य दिवस छे आ निमिते टुंकमां माहिती आपवानो नानकडो प्रयास करेल छे.

नाम            :- देवल
पितानुं नाम  :- पबुभाई वाछियाभाई मालम
मातानुं नाम  :- खीमश्रीबेन
जन्म स्थळ   :- वेरावळ 


प.पू. आईश्री देवल मां ना प्रागट्य दिवसे तेमना चरणोमां शत : शत : वंदन


निरखी त्यां नमणुं थई, हती न ऐनी हेव
जोगण लागे जोगडा, देवल कउं के देव
        वंदे सोनल मातरम् 

ऑडियो डाउनलोड करवा

1-मांडवी सोनल बीज मांनुं प्रवचन :-  Click Here
2 गांधीनगर  :- Click Here
गांधीनगर  :- Click Here
4 सोनल बीज मुंबई आईश्री देवल मां 1 - Click Here
सोनल बीज मुंबई आईश्री देवल मां 2 - Click Here
6 झरपरा कच्छ ;:- Click Here
7 नात मेळो मांडवी ::- Click Here
8 वेरावळ :- Click Here


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT