.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪ સ્થળ – આઈશ્રી સોનલ ધામ, મઢડા તા.કેશોદ જી. જુનાગઢ.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 जनवरी 2017

||बमणो गमशे बाप|| रचना: जोगीदान गढवी चडीया

.         *||बमणो गमशे बाप||*
.  *रचना: जोगीदान गढवी चडीया*

शब्दो लाखो सोधीये,(तोय)मळे न ऐनुं माप
जाणों त्यारे जोगडा,( ई )बमणो गमशे बाप.1

भ्रण पोषण कज भटकतो, ताढ व्रखा के ताप
जग आखामां जोगडा, बोल्या वण ईक बाप.2

ईशवर हारे आखडे, पंड्य ओढी ले पाप
जणीयल काजे जोगडा, बहु वेठे ई बाप.3

तेहवारो मां तान थी, करे पंड्य पर काप
जुंना पेरी ले जोगडा, बोली नवां ई बाप.4

गुंण मां ना सौ गावता, बधीर हसंत बाप
जांणीस क्यारे जोगडा, मुज हैया नु माप.5

शबद मात सोहामणो,एमां,अदरश ईक आलाप
जांणीस ज्यारे जोगडा,त्यारे,बमणो गमशे बाप.6

आपे जो अवनी परे,एना, सोरुं ने संताप
जपटे सावज जोगडा, बमणो डंणकी बाप.7

रमतां भाळीन रीझतो, अंतर आपो आप
जरा पीछांणो जोगडा, बउ हेताळो बाप.8

खोळ तणां आ खेतरे, वालप नेह वराप
ज्वारा जेवो जोगडा, बमणो ल्हेरे बाप.9

वहमो आवे वखत त्यां, मां नु य निकळे माप
जरी डुके नई जोगडा,पण,  बहु वेठे ई बाप.10

होय न नांणा हाथ मां, त्रिया तणो होय ताप
जळ जळ हैये जोगडा, ई, बहु मुंझातो बाप.11

ककळे एनुं काळजुं, अने, हैयुं सळगे हाय
जद ठाले हथ जोगडा, जाया सामो जाय.12

जातां सांजे जोगडा,ई,  अंतर सळगे आप
शुं लाव्या के छोकरां,त्यां,बहु सरमातो बाप.13

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT