.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

31 जनवरी 2017

आई हांसबाईमा

आई हांसबाईमा...!

तपस्वी, कमॅयोगी, संस्कारितानी सुवास साथे आई परंपरानुं उजळुं खोळियुं ऐटले हांसबाईमा.

वसंतपंचमी ऐटले कच्छनां मांडवी तालुकानां भगवतीघाम रतडियामां आई परंपरांना महान तपस्वी माताजीनो हांसबाईमाना जन्मोत्सवनो अनेरो सांस्कृतिक अने घामिॅक उत्सव. जेमां चारण समाज तथा चारणेत्तर समाज उमटी पडे.

60 वषॅथी अनाजनो त्याग करी मात्र ऐक समय सामो मूठी जेटलो अने ऐक कप दूघ दिवसमां ऐकवार लेवानो क्रम शरुं कयोॅ अने जीवनपयॅंत करुणामूतिॅ बनी जीवी रहया हता. तेमनां मंदिरमां 51 वषॅथी गात्राळमानी अखंड ज्योत आजे पण दशॅन आपी रही छे.

जगदम्बा हांसबाईमा भगवतीघाम खाते मात्र तप नहोता करतां त्यां गात्राळ मानी अखंड ज्योतनी उजाशमां समाजसेवा द्वारा संस्कृतिनुं जतन, संस्कारनुं सिंचन, शिक्षणना प्रचार-प्रसारनुं शाणपण अने सदाचारना आचरण साथे नारी सन्मान, व्यसनमुकित जेवी अनेकविघ प्रवृतिओनी सरिता वहेवडावता हता.

84 वषॅ अखंड साघना करी तेमणे प्रगटावेली अखंड ज्योतना प्रकाशमां समाघिस्थ थई जीवने देवलोकगमन मागेॅ   सोनलमाना सानिघ्यमां समावी लीघो हतो.

तेमना अनुयायीओ भकितनी ज्योत अने चारणत्वनी उजळी मिशाल कायम राखशे तेवी आस्था साथे प्राथना...

   जय हांसबाईमा.

प्रस्तुति कवि चकमक.

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads