.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

10 जनवरी 2017

माँ रवेची वंदना रचयिता:-निलेश गढवी (सामराणी)

*[ माँ रवेची वंदना ]* *ता.९-२०१६*
  *रचना:-माँ रवेची वंदना*
*रचयिता:-निलेश गढवी (सामराणी)*
वागळमा वास वसावनारी,रव मा रास रमनारी,    तुं रवेची मावडी मारी,आरती रोज उतारीऐ तारी...(१)
वाणीयाना डुबता वाण उगारनारी,              कोढयानु कोढ मटाळनारी,  
तुं रवेची मावडी मारी,आरती रोजउतारीऐ तारी...(२)
चारणनी लाज राखनारी,दुख्यानु दुख हरनारी,                       तुं रवेची मावडी मारी,आरती रोज उतारीऐ तारी...(३)
संतो,सेवको सहीत सुरवीरो ना साद सुणनारी,
भक्तोना हैये निवास करनारी,                          तुं रवेची मावडी मारी,आरती रोज उतारीऐ तारी...(४)            
मानवीना मन नो मेल काढनारी,
भुतप्रेत भागता हांकले आइ तारी,                 
तुं रवेची मावडी मारी,आरती रोज उतारीऐ तारी...(५)       
रव नी हरीयाळी छे निराळी,
माँ तु सोना ना रथडावाळी, 
तुं रवेची मावडी मारी,आरती रोज उतारीऐ तारी...(६)       
"निलेश"बाळ तारू समरण करे,
आ भवसागर माथी उगारजे नावळी मारी,
तुं रवेची मावडी मारी,आरती रोज उतारीऐ तारी...(७)                                               
रचियाता :- निलेष गढवी(सामराणी)                                                                           अंजार-कच्छ                                                            मो.9638568511

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads