.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

9 फ़रवरी 2017

||जहाज|| रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

,                        ||जहाज||
.         *रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)*
आज करे छे आ ज करे छे, नाहक खुद पर नाज करे छे.
वातडीये डोलावे व्रेमड, करवानुं क्यां काज करे छे.01
एक भ्रात आगळ आवे तो, दुजो उभो थई दाज करे छे
चडीया बस हुं छुं चडीयातो, बधेय बाजा बाज करे छे.02
मदिरा ढिंची चडे मांचडे, सुर शबद ने साज करे छे
ईतिहासो नुं करी उंधीयुं, तरवारो नो ताज करे छे.03
चुकी धर्म चारित्र तणो ई, खवी करे ई खाज करे छे
काम करे ना करवाना ने, लखे कोय तो लाज करे छे.04
सोध्यो जग ना मळसे साचो, राम रदय मां राज करे छे
समजु छुं तो समजी जा ने, तमस तने ताराज करे छे.05
कविता ना विंझीं कोरडीया, एक थवा आवाज करे छे
तरवा नो ई नथी तरापो,  जोगीदान जहाज करे छे.06


कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads