.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

3 मार्च 2017

कच्छ चारण समाजनी मीटींग तारीख :- 05-03-2017 भुज कच्छ

कच्छ चारण समाजनी मीटींग
अखील कच्छ चारण सभा द्रारा कच्छ चारण समाजना शैक्षणिक अने सामाजीक उत्थान माटे तेमज भुज खाते आवेल लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग संचालीत श्री जखुभाई धानाभाई भुवा चारण बोर्डिंग भुजनी पाया विधी / खातमुहर्त धुलेटी ना दिवसे नक्की करेल छे तेना आयोजन अंगे नी मीटींग राखवामां आवेल छे
तारीख :- 05-03-2017
समय :- सवारे 10-00 कलाके
स्थळ :- विश्रांति भवन भुज कच्छ

आ मीटींगमां अखिल कच्छ चारण सभाना तमाम होदेदारो, समाजना वडीलो, दाताओ, आगेवानो तथा युवावर्ग तेमज बहेनोने समयसर ख़ास पधारवा माटे आथी आमंत्रण पाठववामां आवे छे
निमंत्रक
श्री विजयभाई के.गढवी
प्रमुखश्री अखिल कच्छ चारण सभा
श्री भीमशीभाई के. बारोट
मंत्रीश्री अखिल कच्छ चारण सभाकोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads