.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

1 मार्च 2017

आईश्री देवल मां प्रेरीत चारण संगठन द्रारा राजकोट खाते स्पर्धात्मक परीक्षाओ माटे तालीम वर्गों

आईश्री देवल मां प्रेरीत चारण संगठन द्रारा राजकोट खाते स्पर्धात्मक परीक्षाओ माटे तालीम वर्गों
हेतु :-गुजरात सरकार द्रारा वर्तमान समयगाळा दरम्यान राज्य सरकारना विविध विभागोमां अंदाजीत 40000 जेटली जग्याओ माटे स्पर्धात्मक भरतीओ आवनार छे.  आ भरतीओ मां चारण-गढवी समाजना वधुमां वधु युवक-युवतीओ पास थाय ते माटे राजकोट खाते तालीम वर्गोंनुं आयोजन करवामां आवेल छे
तालीम वर्ग शरू ता.06-03-2017
समय ::- सांजे 6-00 थी 8-00 कलाके
स्थळ :- महात्मा गांधी स्कुल , शाळा नं-11,
राष्ट्रीय शाळा सामे विद्यायानगर मेंइन रॉड कॉर्नर पासे, राजकोट
तालीम वर्गनी फी ::- रू. 3000 /-
ट्यूशन कलासीसनी मुदत :- 6 महिना
*चारण-गढवी समाजना युवक-युवतीओने आ तालीम वर्गमां जोडाववु होय तो नीचे आपेल सरनामा पर पोतानु रजीस्ट्रेशन फॉर्म  भरवानुं रहेशे
रजीस्ट्रेशन फॉर्म मेळववा तथा जमा कराववानुं सरनामुं
122 स्टार चेम्बर,हरिहर चोक पंचनाथ फ्लोट राजकोट
खास नोंध :- वहेला ते पहेला धोरणे लेवामां आवशे अने 50 ज विधार्थीओ लेवाना छे
वधारे माहिती माटे संपर्क :-
(1)  9825217603
(2)  9913051642
स्पर्धात्मक परीक्षाओनी तैयारी करता युवक-युवतीओ ऐ आ तालीम वर्गोनुं लाभ लेवा विनंती

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads