.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

11 मार्च 2017

श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ कथा आमंत्रणपत्रिका कबराउ मोगलधाम

श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ कथा आमंत्रणपत्रिका

श्री मणीधर मोगल वडवाळी मोगलधाम

कथा प्रारंभ ता.14-03-2017

कथा विराम ता.21-03-2017

स्थळ :- कबराउ (मोगलधाम), ता.भचाऊ - कच्छ

निमंत्रक :- भुवाश्री सामतभा गढवी (मोगलधाम, कबराउ)

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads